Podnikání

Každý člověk, který chce začít podnikat, by si měl uvědomit, že podnikání není nijak jednoduchá věc a pečení holuby do úst sami nelétají. Počátek podnikání obvykle vyžaduje počáteční investici, ať už do zboží, prostor, či nářadí k podnikání. Ano, teď si asi říkáte, no a co, na to si půjčím. Jenže když podnikáte, tak Váš příjem není nikdy jistý, jako když jste zaměstnancem. Musíte si sami platit sociální a zdravotní pojištění, daně a mnoho dalšího. Vaši dodavatelé budou chtít zboží zaplatit ještě dříve, než ho prodáte. Ne všichni odběratelé budou platit řádně a včas. A na Vás, jako na podnikateli bude hlídat celou tuto agendu tak, aby nedošlo k problémům s různými institucemi.

stůl podnikatele

Začít podnikat je v podstatě jednoduché, dojdete na úřad, vyplníte Jednotný registrační formulář, zaplatíte poplatek a budete mít vystavený živnostenský list, na jehož základě podnikání probíhá. Při této variantě ručíte celým svým jměním.  Můžete také založit některou z právních forem podniků, kdy ručení za závazky je různé, podle druhu podniku.

A co dál? Předpokládám, že když jste si založili živnostenský list, případně podnik, tak víte, v jakém oboru chcete podnikat. Můžete poskytovat poradenské služby, prodávat své výrobky, prodávat různé zboží… Možností je mnoho. V první řadě je nutné zajistit si zákazníky. Nabídnout své služby či výrobky na internetu, v různých katalozích, místních novinách a reklamních plochách… A potom už jen čekáte, jak se zákazníci pohrnou. Ano, možná se to podaří a nejen že se přijdou podívat, ale i nakoupí. V takovém případě je potřeba zákazníky naučit chodit nakupovat právě k Vám různými akcemi a výhodnými nabídkami. Ovšem jste podnikatel, to znamená, že Vaše pracovní doba nekončí se zavírací dobou Vašeho obchodu. Je potřeba udělat objednávky, doplnit zboží, pokud máme zaměstnance, vyřešit záležitosti týkající se mezd a podobně.
radost ze spolupráce

Podnikání vypadá jednoduše, ale je to těžká práce, která není vhodná pro každého a nikdo Vám v něm nikdy nezaručí úspěšnost.

5/5 - (2 votes)
3 roky ago