Vzdělání je důležité

Vzdělání je pro celý náš život velmi důležité a zásadní. Může nás posunout v životě směrem, který bychom sami chtěli. Jaké možnosti vzdělání máme?

To, že naše vzdělání začíná už narozením asi není potřeba říkat. Prvními učiteli jsou rodiče, kteří nás učí poznávat barvy, tvary, říkat první slova, ale také nás učí chodit anebo se socializovat. Těmi pravými učiteli jsou jako první učitelky ve školce, kteří rozvíjí naše vědomosti v hudbě, tanci, malování, ale také rozvíjí mezilidské vztahy. Poté následuje základní škola. Je to povinná docházka, kterou je povinné chodit každé dítě. V české republice je nastavená 9letá školní docházka založená na rozvoji různých oborů- matematiky, českého a cizího jazyka, dějepis, zeměpis, přírodopis, tělocvik, výtvarná výchova a mnoho dalšího. Základní škola je založená na tom, že se apeluje na tom, že je potřeba pilovat to co nám nejde, a to co nám jde se upozaďuje. Možná by pro děti bylo lepší opak. To, co nejde ponechat tak jak je a rozvíjet to v čem je dané dítě dobré a vyniká. Protože to právě může být to, co ho může poté život. 

kluci

Střední škola je první zásadní krok

Možná mi dáte za pravdu, že výběr střední školy je velmi zásadní krok, který opravdu dítě formuje a připravuje na případnou profesi. Proto je důležité vybírat s rozmyslem. Samozřejmě by zde mělo mít hlavní slovo dítě. Přehnané ambice rodičů nejsou už moc na místě. Správně vybraná střední škola nebo učiliště může v dítěti vyvolat touhu po poznání a přihlásí na další vyšší vzdělání. 

student

Jít nebo nejít na vyšší školu?

Zde už je to škola, univerzita velmi odborně zaměřená na vybraný obor. Absolventi odcházejí už s titulem DiS, Bc. anebo studují dále na Ing, Mgr. Jsou to odborníci ve svém oboru a je potřeba na to tak to i pohlížet. Bohužel se může jevit, že v české republice jsou tito odborníci velmi málo cenění.

3 roky ago