Víme, jak nejlépe na rekonstrukci komínu!


Plánujete velkou rekonstrukci domku zdÄ›dÄ›ného po rodiÄích? SouÄástí takové rekonstrukce bude v podstatÄ› vÅ¡e, od výmÄ›ny podlah, vymalování, renovace koupelen, kuchynÄ›, výmÄ›ny oken a také plánuje zmÄ›nu paliva, které budete používat do svého kotle? A víte, že pÅ™i takové zmÄ›nÄ› je vhodné provést takzvané vložkování komínů? Pokud je to pro vás nová informace, nemÄ›li byste váhat a mÄ›li byste se jít co nejrychleji podívat na naÅ¡e pÅ™ehledné internetové stránky, kde se dozvíte, pÅ™i jakých příležitostech je vhodné o této rekonstrukci uvažovat a co to vlastnÄ› vÅ¡echno obnáší.

Vždy se ujistíme, že je práce odvedena precizně

Vložkování komínů pÅ™edstavuje vlastnÄ› vložení další, speciální vrstvy do komína. Díky tomu se zamezí netÄ›snostem a tím pádem i únikům nebezpeÄných zplodin zpÄ›t do objektu, tedy ve vaÅ¡em případÄ› zpÄ›t do rekonstruovaného domku. Když už do rekonstrukce vkládáte tolik úsilí, práce a v neposlední Å™adÄ› také financí, nemÄ›li byste skuteÄnÄ› nic zanedbávat. A péÄe o komín by mÄ›la být na žebříÄku prací patÅ™iÄnÄ› vysoko, rozhodnÄ› se nevyplácí jeho stav podceňovat.

1 rokem ago