Podceňování výtvarné výchovy v českých základních školách

Když naše dítě přiběhne s pětkou z matematiky, zakroutíme nad tím hlavou a další týden se to s ním učíme. Ale když donese pětku z výtvarné výchovy, voláme do školy a dožadujeme se vysvětlení. Většinou je to bohužel kvůli tomu, že dítě nedodrží požadované téma, nebo prostě nemá pomůcky. Ale samotné výtvarné vyjádření dítěte se prostě neřeší, není důležité pro jeho budoucnost.
štětce ve sklenici
Ale výtvarná výchova je skoro stejně důležitá jako ostatní předměty, tak proč se bere tak nalehko? Většina učitelů nemohou, nebo se bojí hodnotit tvorbu dítěte ze strachu, že dostanou vynadáno od rodičů (nebudeme mu kazit krásné vysvědčení trojkou z výtvarky, ne?).
U dětí je často kritická právě tato doba ve škole, kdy se ještě výtvarce musí povinně věnovat. Protože jako malé rádo tvoří. Donese jeden výkres, na které je náležitě hrdé, ale dotyčný rodič řekne něco, co ho donutí přestat kreslit. A tímto kresebná kariéra dítěte končí.
Učitelé výtvarné výchovy totiž nedokážou pochopit to, že každé dítě je potřeba hodnotit individuálně, dávat pozor, jak dané dítě reaguje a jak ho to zajímá, nebo baví. Výtvarná výchova od ranného věku je velice důležitá, protože rozvíjí kreativitu a představivost.
Samostatnou kapitolou je využití výtvarné výchovy je užití v umělecké terapii, neboť skrz kresbu dokážeme rozeznat začátky různých psychických problémů u dítěte, nebo potíže s rodiči nebo ve škole, dokážeme snadno poznat, zdali má naše dítě deprese a je dostatek času na to to řešit.
Bohužel přístup učitelů je prostě špatný, protože si řeknou tak dnes budeme trhat papírky a lepit je. Technika je to výborná, zajímavá, ale učitel nevede děti ke kreativitě, jelikož téma je už dopředu dané a děti nejsou dostatečně kreativní. Některé děti, které jsou výjimečné právě v tomto oboru nedostanou možnost se dostatečně vyjádřit.
výtvarná výchova
Potom si děti sednou před nástěnku a porovnávají si svoje výtvory mezi sebou a říkají si, proč ten má dvojku a já trojku. Je na učiteli, aby výtvarnou výchovu nepodcenil a soustředil se na samotné dítě a jeho kreativní myšlenky. Pokud se tohle naučí v dětství, v dospělosti mu to přijde k ruce ať už jako hobby, zaměstnání nebo jen čistá relaxace, která je pro naši existenci velice důležitá.
Veďte svoje děti k výtvarné tvorbě.

5 roky ago