Originální a neotřelý vlastní potisk na tričko


Vlastní potisk na triÄko – to znamená buÄ se nechat inspirovat různými nápisy a námÄ›ty z Internetu, anebo pÅ™ijít s nÄ›jakým vlastním nápadem. Ten může být ovÅ¡em velmi originální a zcela se vymykat běžným zvyklostem, které bohužel velmi Äasto sklouznou k hrubostem a nÄ›kdy až trapným výjevům, co se toÄí kolem jediného tématu – sexu, alkoholu, drahých aut a fotbalu.

Datlová palma

To byste nevěřili, jak nádhernÄ› vypadá fotka datlové palmy s modrou oblohou na bílém bavlnÄ›ném podkladu, anebo snímek malé palmy v kvÄ›tináÄi pořízený v ateliéru s bílým nasvíceným pozadím. Ne náhodou se právÄ› datlové palmy, rostoucí pÅ™edevším na Kanárských ostrovech, rozšířily jako velmi dekorativní rostliny v letiÅ¡tních a nádražních halách již za socialismu a v té dobÄ› si je mnozí lidé poÅ™izovali i domů.

Dají se vypÄ›stovat ze semínek nebo zakoupit pÅ™es e-shop, ale také je můžete mít obtisknuté na triÄku. S digitálním tiskem docílíte potÅ™ebné kvality snímku a triÄko nebo mikina se může stát vaším jedineÄným kusem odÄ›vu, který v Å¡atníku pravdÄ›podobnÄ› nikdo mít nebude. A navíc to není nevkusný kýÄ, ale naopak zajímavý námÄ›t, který rozhodnÄ› zaujme.

stromořadí s cestou

Stromořadí

StromoÅ™adí patÅ™ila k vyhledávaným krajinným prvkům již v minulosti, zejména v období renesance a baroka bylo na naÅ¡em území založeno nÄ›kolik desítek takových míst, z nichž nÄ›které se dochovaly dodnes. Je v nich ukryta spousta energie a zároveň působí velmi příznivÄ› na zrakový vjem – opticky. Je to takový zajímavý trik – pokud se octnete na okraji dvou Å™ad stromů, budete si pÅ™ipadat, že kráÄíte pomyslnou nebeskou branou. Působí to příznivÄ› na podvÄ›domí a v podobÄ› panoramatické fotografie na triÄku to bude mít podobný efekt.

krajina nad Berounkou

Motiv silnic a cest

Cesta, nebo dokonce i asfaltová silnice, směřující zajímavou krajinou je vždy dokonalým magnetem na oÄi a podvÄ›domÄ› se snažíme do tÄ›chto míst proniknout a zjistit, kam ta cesta vlastnÄ› vede, a kudy. Když objevíte zajímavý snímek, co by se mohl obtisknout tÅ™eba na záda triÄka, vyzkouÅ¡ejte to a budete pÅ™ekvapeni, jakou sílu takový potisk v sobÄ› má.

3 roky ago