Odstranění závad svěřte odbornému servisu čerpadel Praha

Stává se, že i u dobře navržených systémů může dojít k potížím, jde o citlivý systém potrubí, armatur a čerpací pohonné jednotky a pokazit se může opravdu cokoli. Bílý zákal ve vodě bývá často známkou nedostatečného výkonu filtrační jednotky.

servis

Co může být příčinou slabého výkonu čerpadla

Pro udržení kvality vody v bazénu je třeba zvolit optimálně výkonné čerpadlo, které pohání filtrační jednotku. Po určité době provozu však může dojít ke snížení jeho výkonu. Příčin může být hned několik, které to jsou?

Filtrační písek – zkontrolujte pískovou náplň a pro jistotu proveďte průplach. Jestliže je písek pouze zanesený, po propláchnutí by měl klesnout tzv . pracovní tlak. Pokud je stále tlak příliš vysoký, písek je buď obalený vápenitými nečistotami, anebo již dosloužil tím, že je příliš omletý. Životnost křemičitého písku ve filtraci bývá zhruba tři až pět sezón.

Částečně otevřený ventil – někdy se stává, že je v systému jeden z ventilů přiškrcený. Může se časem povolit matka přidržující kuličku ve ventilu ve středové poloze a povolením pak kulička vytlačuje méně vody.

Špinavé trubky – bývá to krajní možnost, ale teoreticky ji nelze vyloučit, i když se většina nečistot musí zachytit v pískové náplni.

čerpalo

Problém vzniká již od začátku – nestává se příliš často, že by výkon čerpadla hned od začátku byl nedostačující. V takovém případě je celá filtrace špatně navržena, nemá dostačující výkon a je třeba ji nahradit silnějším a výkonnějším zdrojem.

Závada uvnitř čerpadla – příčinou potíží s nedostatečným výkonem je i poškozené vinutí v elektromagnetické cívce. Jeví se to tak, že čerpadlo stále běží, ale nedodává potřebný tlak. Opravu svěřte odbornému servisu čerpadel Praha, ten provede testování provozu při zátěži a případně převinutí cívky. Pokud by byla závada příliš závažná a nemělo by smysl provádět nákladnou opravu, navrhne vám pořízení nového čerpadla.

5 roky ago