Leasing-rychlé řešení pronájmu

Určitě jste už někdy slyšeli pojem leasing. Co vlastně znamená vlastně leasing? Jedná se o pronájem výrobků a výrobních prostředků na určité období dle stanovené smlouvy za úplatek pomocí splátek. Jedná se tedy o smlouvu dvoustrannou mezi pronajímatelem a nájemcem. Majitelem pronajaté věci je pronajímatel do té doby než jsou uhrazeny všechny splátky i když nájemce věc užívá. Leasing můžete dělit na leasing finanční a leasing operativní. Leasing můžete využít na pronájem osobního nebo užitkového vozu, pronájem nemovitostí, různé výrobní stroje a zařízení. Ale také na vybavení obchodů, kaváren, restaurací a jiných. I také na kancelářskou techniku. Využití je opravdu rozsáhlé.
žluté lamborghini

Finanční nebo operativní leasing?


Když už se rozhodnete pro leasing, stojí před Vámi otázka pro který leasing se rozhodnout. Pojďme si tyto dva druhy leasingu trochu přiblížit. Finanční leasing spočívá v získání finančních prostředků na koupi věci. Pojištění i údržba závisí pouze na Vás. Po uhrazení poslední splátky se stáváte majitelem věci. Naproti operační leasing je pouze pronájem. Je určena pro zájemce, kteří si chtějí věc pouze pronajmout, ale nechtějí ji koupit. Údržba, pojištění a další věci, které souvisejí s pronajatou věcí má na starost pronajímatel. Operativní leasing je dražší a využívají ho hlavně velké firmy.
psaní propiskou

Další důležité informace, které je dobré vědět o leasingu


Obecně je známo, že leasing pro schválení má mnohem mírnější podmínky než třeba úvěr v bance. Nemusíte mít ručitele, dokládat příjmy a vyřízení Vám zabere mnohem méně času, než kdybyste žádali o úvěr v bance. U leasingu se skládá akontace. Ta se pohybuje okolo 10-30% z ceny. Ale i zde se můžete setkat s tím, že akontace nebude požadována. Ovšem pozor si dávejte, pokud budete chtít finanční leasing splatit dříve. Leasingové společnosti si za tento krok účtují nemalé poplatky.

1 rokem ago