Angličtina pro děti s Rybičkou


RybiÄka provede vaÅ¡e dÄ›ti výukou jakéhokoliv jazyka velmi snadno, a hlavnÄ› zábavnÄ›. NavÅ¡tivte naÅ¡e stránky, kde se dozvíte veÅ¡keré potÅ™ebné informace a ihned si objednejte výuku tak, jak to bude vyhovovat vaší dcerce, nebo synkovi, případnÄ› vám samotným. AngliÄtina pro dÄ›ti u nás, to je radost. AngliÄtina pro dÄ›ti v naÅ¡em podání, to je mnoho zábavy a málo uÄení. Věřte tomu, že to opravdu jde, uÄit dÄ›ti zábavnou formou, kdy se budou bavit nejen ony, ale také lektoÅ™i. VyuÄujeme jednou týdnÄ›, necelé dvÄ› hodiny, což je jistÄ› pÅ™ijatelné i pro ty nejménÄ› trpÄ›livé.

NauÄíme plynnÄ› hovoÅ™it také dospÄ›lé

DÄ›ti se uÄí mnohem více snadno, než vÄ›tÅ¡ina dospÄ›lých, ovÅ¡em nemají tu potÅ™ebnou trpÄ›livost. AngliÄtina pro dÄ›ti u nás udrží vaÅ¡e nejmenší vždy ve stÅ™ehu a jejich dojmy budou skvÄ›lé. Navíc si toho dost zapamatují, díky individuálnímu přístupu naÅ¡ich lektorů. DospÄ›lí si pÅ™irozenÄ› také pÅ™ijdou na své, nauÄíme plynnÄ› hovoÅ™it kohokoliv. AngliÄtina, francouzÅ¡tina a Å¡panÄ›lÅ¡tina se pro vás mohou stát maliÄkostí a pro vaÅ¡e dÄ›ti zábavou.

2 roky ago